utdragen

utdragen
• långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig, envis
• ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig
• långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig
• ledsam, tråkig, tröttsam, utdragen, beklaglig, smärtsam, sorglig, otrevlig, olustig, förtretlig

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • utdragen — adj (utdraget, utdragna) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • ihållande — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • kontinuerlig, oavbruten, oavlåtlig, ihållande • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • evinnerlig …   Svensk synonymlexikon

  • ihärdig — • seg, uthållig • enständig, enträgen, ihärdig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • flitig, arbetsam, strävsam, ihärdig, verksam, outtröttlig, trägen, driftig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • långvarig — • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • långvarig, varaktig, utdragen, ihållande, ihärdig • kronisk, ständig, långvarig, stadig, ihållande, ihärdig, varaktig …   Svensk synonymlexikon

  • tråkig — • förtretlig, förarglig, retsam, försmädlig, irriterande, tråkig, obehaglig, besvärlig • förarglig, ledsam, tråkig, förtretlig, försmädlig, retful, harmlig, obehaglig • ledsam, tråkig, tröttsam, utdragen, beklaglig, smärtsam, sorglig, otrevlig,… …   Svensk synonymlexikon

  • varaktig — • fortlöpande, oavbruten, pågående, ihållande, varaktig, ständig, kontinuerlig • ihållande, långvarig, utdragen, oavbruten, stadig, ihärdig, varaktig, ständig, oupphörlig, kontinuerlig • ständig, varaktig, stadig, konstant, permanent, evig,… …   Svensk synonymlexikon

  • Horn of Kankas — The Kankas noble family, otherwise known as Horn , is a Swedish family from Finland of medieval frälse.Its first known member, Olof Mattsson, was documented between 1381 and 1415, having a seat in Halikko, near the present town of Salo. His seal… …   Wikipedia

  • útdragan — sv/t6 3rd pres útdrægð past útádróg/on ptp útdragen to remove …   Old to modern English dictionary

  • beklaglig — • ledsam, tråkig, tröttsam, utdragen, beklaglig, smärtsam, sorglig, otrevlig, olustig, förtretlig • beklagansvärd, klandervärd, beklämmande, regrettabel …   Svensk synonymlexikon

  • envis — • egensinnig, envis, tjurskallig, halsstarrig, trotsig, styvsint, hårdnackad, självrådig, obstinat • envis, enveten, omedgörlig, halsstarrig, hårdnackad, styvnackad, styvsint, egensinnig • halsstarrig, påstridig, tredsk, envis, egensinnig,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”